Är du kund? Logga in!

Miljöpolicy & miljömärkningar

Miljöpolicy

NKVs hela verksamhet skall präglas av ett tydligt miljötänkande.
Alla NKV-anställda skall förstå hur deras arbete påverkar miljön och vilka sätt det finns för att minska miljöns påverkan utifrån sin egen roll.
De artiklar som NKV lagerför, skall väljas utifrån kriterier på miljö, kvalitet och funktion.
Våra kunder ska alltid kunna vända sig till NKV för att få hjälp med att välja miljövänliga produkter.
NKV skall verka för att sina leverantörer och andra samarbetspartners utvecklar nya, mer miljövänliga produkter eller väljer miljövänliga lösningar.
NKV skall alltid följa lagar, förordningar och andra krav inom miljöområdet.
NKV skall arbeta för att ständigt förbättra sitt miljöledningssystem och därigenom minska sin påverkan på miljön.

 

 intertek

Miljöcertifiering

Luleå enheten är certifierad sedan juni 2000 enligt ISO 14001. De övriga enheterna arbetar efter samma modell.
 svanen 

Svanen

Svanen är en svensk miljöcertfifiering som ställer krav på produkten under hela livscykeln från råvara till avfall samt ställer krav på funktion och kvalitet.
 ecolabel

Eu Ecolabel (EU blomman)

EU blomman är  Europas motsvarighet till Svanen. Det är en Typ 1-märkning, precis som Svanenmärket. Vilket betyder att den är oberoende, jobbar enligt ett livscykelperspektiv och med en helhetssyn när kriterier tas fram.
 fsc

FSC

Forest Stewardship Council är en internationell medlemsorganisation som ska uppmuntra till miljöanpassat, samhällsnyttigt och ekonomiskt livskraftigt bruk av världens skogar. För FSC-certifierade skogar ställs bland annat krav på att urbefolkningarnas rättigheter respekteras och att biologiskt värdefull skog skyddas från avverkning.

 bra miljöval

Bra miljöval

Produkten uppfyller miljökriterier fastställda av Naturskyddsföreningen.
 pefc

PEFC

Svenska PEFC är en del av ett internationellt system för certifiering av skogsbruk och produkter i efterföljande handelsled. Målet är att främja uthålligt skogsbruk med balans mellan de tre aspekterna; skogsproduktion, miljövård och sociala intressen. 
 blå ängeln

Der Blaue Engel (Blå ängeln)

Der Blaue Engel, eller Blå Ängel på svenska är ett av de äldsta miljömärket i världen och har funnits sedan 1978. Kriterierna för denna miljömärkning tas fram av det tyska naturvårdsverket och är en statlig och frivillig miljömärkning, precis som svenska miljömärkningen Svanen
 svalan

Svalan (Astma och Allergiförbundet)

Svalan, är en märkning från Astma och Allergiförbundet som tydliggör produkter som är fria från parfymämnen och inte heller innehåller allergener eller irriterande ämnen i sådan mängd att det finns några kända, medicinska rapporterade fall

 eu eco

EU Lövet (EU ekologiskt)

Eco lövet, är en  märkning av ekologiska produkter utöver att vara ekologiska som uppfyller EU direktiv om hur produktion och kontroll ska ske.


 krav

Krav

KRAV-märket visar att en vara är producerad på ekologisk grund med extra höga krav på djuromsorg, hälsa, socialt ansvar och klimatpåverkan.

 fairtrade

Fairtrade

Fairtrade är en oberoende certifiering som skapar förutsättningar för odlare och anställda att förbättra sina arbets- och levnadsvillkor.

 rainforrest alliance

Rainforest Alliance

Rainforest Alliance är en oberoende organisation och märkning som arbetar för att bevara den biologiska mångfalden och för att skapa hållbara försörjningsmöjligheter.
 utz

UTZ

UTZ, är en certifiering av kaffe och kakao där olika sociala och miljöbetingade kriterier måste vara uppfyllda.
 livsmedelsgodkänd

Livsmedelsgodkänd

Produkter märkta med Livsmedelsverkets symbol för likvsmedelsgodkända produkter får inte överföra ämnen till livsmedlet i sådana mängder att de: utgör en fara för människors hälsa, medför en oacceptabel förändring av livsmedlets sammansättning, försämrar dess smak och lukt.
 begreen

Beegren

Pilots märkning av pennor tillverkade av minst 70% återvunnen plast.
 100% Co2

CO2 Compensated

En miljömärkning av främst kaffe där tillverkaren klimatkomenserar 100% av CO2 utsläppen från tillverkningen.
 cradle to cradle

CradleToCradle

Cradle to Cradle är en certifiering som utvärderar en produkt utifrån egenskaperna materialegenskaper, andel återvunnet material, förnybarernergi vid tillverkning, hantering av koldioxid , hantering av vattenförbrukning och socialt ansvarstagande.
 tcf

TCF

TCF står för Total Chlorine Free och innebär att produkten är tillverkad med helt klorfri massa.
 ce

CE

CE-märkta  produkter  innebär att tillverkningen  av produkten uppfyller de väsentliga hälso-, miljö- och säkerhetskraven i EU direktivet. Denna märkninng är obligatorsik för att få sälja vissa typer av produkter inom EU.
 nyckelhål

Nyckehålsmärkning

Nyckelhålsmärkta produkt följer Livsmedelsverkets riktlinjer för hälsosamma produkter och reglerar mängerna av salt, socker, kostfibrer, fullkorn och typ av fett i en produkt.
 tco

TCO

TCO är en certifering av IT-produkter som reglerar krav på arbetstider, arbetsmiljö och löner följas i fabriker där certifierade produkter tillverkas. Produkterna måste möta krav på energieffektivitet, användarvänlighet och användandet av skadliga ämnen begränsas.

 trygg textil

Trygg textil

Trygg Textil, är en hälsomärkning som innebär att produkten inte innehåller några ämnen som är skadliga för slutanvändaren
 trygg textil

Allergy Certified

Allergy Certified är en gloal märkning där tester gjorda för att minimera risken för allergi.